ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей договір оферти є офіційною пропозицією «SAVVY LANGUAGE SCHOOL», далі за текстом «Виконавець», укласти Договір на надання послуг із вивчення англійської у мережі інтернет за адресою https://savvy-language-school.com/.

1.2 Замовлення послуг з вивчення англійської мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця.

1.3 Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених ним при спілкуванні з менеджером Виконавця, без будь-яких винятків і/або обмежень. Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору в простій письмовій формі. Окрім того, прийняття пропозиції Замовником укласти договір означає, що Замовнику зрозумілі всі умови надання послуги та умови оферти, Замовник скористався правом отримати у Виконавця будь-які роз’яснення щодо умов надання послуг оферти, а також підтверджує те, що умови надання послуг і запропоновані можливості відповідають волі, потребі і вимогам Замовника. Акцепт оферти означає, що Оферта не містить явно обтяжливих для Замовника умов, а Послуги, зазначені в цій Оферті, не є нав’язаними Замовнику.

1.4 Днем укладення та акцептування даного Договору є повна або часткова оплата Послуг.

1.5 Для укладення цього Договору Замовник повинен мати повну дієздатність і бути особою, яка досягла 18-річного віку. Допускається укладення договору законним представником в інтересах неповнолітньої особи (батьком або опікуном). У разі укладення договору від імені організації, представник організації повинен мати необхідний обсяг повноважень.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Замовнику або визначеній Замовником особі комплекс освітніх послуг, пов’язаних з вивченням англійської мови, у тому числі з поглибленою підготовкою, у межах розроблених фахівцями навчальних програм (у тексті цих умов – «Послуги»), а Замовник зобов’язується сплатити такі Послуги.

2.2 Послуги надаються шляхом проведення занять за участю Замовника. Така участь забезпечується шляхом присутності Замовника на занятті за розкладом, що попередньо узгоджені з Виконавцем. Виконавець може здійснювати інформування Замовника засобами телефонного зв’язку або електронної пошти або через месенджер про формування та зміну розкладу.

2.3 Обсяг Послуг визначається Замовником шляхом вибору одного пакету Послуг з переліку пакетів, які представлені на сайті Виконавця. Для вибору пакету Послуг Замовник направляє Виконавцеві відповідний запит за допомогою телефонного, електронного зв’язку, месенджера та інших каналів, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до менеджеру Виконавця.

2.4 Інші умови і строки надання Послуг (перелік уроків у складі обраного Замовником пакету Послуг, дати та час їх початку, група, до якої було включено Замовника) визначаються Виконавцем у Розкладі, що попередньо узгоджується з Замовником.

  1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1 Для укладання договору Замовник реєструється на сайті https://savvy-language-school.com/  та залишає свою Заяву з номером телефона та ім’ям або звертається на сторінку у соцмережі Інстаграм: https://www.instagram.com/savvy_language_school/

3.2 Замовнику пропонується безкоштовний пробний урок онлайн тривалістю до 30 хвилин. Вся інформація з посиланням на зум викладача пробного заняття приходить у зручний месенджер. Викладач чекає на студента у призначений час за цим посиланням – студент повинен по ньому підключитися для спілкування.

3.3 Цей Договір є Публічним Договором та вважається укладеним(акцептованим) без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.4 При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити наступне:

– прізвище, ім’я Замовника/особи, в інтересах якої діє замовник;

– види навчання: індивідуальне, парне та групове з педагогом, онлайн курси у запису 

– строки програми навчання;

– кількість придбаних занять;

– порядок оплати (повна/часткова, безпосередньо на розрахунковий рахунок/через платіжну систему);

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

4.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять для підвищення рівня знань з англійської мови по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об’єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали. Заняття проходять за допомогою відеозв’язку Zoom.

4.2 Термін і кількість проведення занять залежить від типу придбаного пакета.

4.3 Виконавець організує передачу послуг через викладачів, склад яких обирається Виконавцем.

4.4 Тривалість індивідуальних занять складає 60 хвилин або 90 хвилин, групових дорослих 60 або 90 хвилин, групових дитячих 60 хвилин.

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1 Вартість послуг за умовами цього Договору визначається на сайті https://savvy-language-school.com/, які мають бути внесеними до початку першого заняття.

5.2 Послуги оплачуються безпосередньо на розрахунковий рахунок Виконавця або через платіжну систему. Банк платника може стягувати додаткові комісії при оплаті карткою на розрахунковий рахунок  Виконавця, розмір яких залежить від політики банку Платника, на яку сам Виконавець не може впливати і не має до цього жодного відношення.

  1. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1 При купівлі індивідуального навчання Замовник має можливість повернення коштів, тобто повернення сплачених коштів за навчання за вирахуванням комісій банку, які сплачував Виконавець. За умови, якщо Замовник заявить про це до початку навчання. Якщо Замовник пройшов перший урок (не пробний безкоштовний, а саме перший оплачений урок), то можливим є повернення 50 % вартості НЕВІДВІДАНИХ занять за умови, якщо Замовник звернеться до школи за компенсацією цієї суми протягом 3 робочих днів після проведення першого уроку.

6.2 При купівлі абонементу групових занять на 1 місяць послуга повернення коштів не надається і сплачені кошти за навчання поверненню не підлягають окрім випадків, коли група не зібралась або була розформованою. 

6.3 При купівлі/групових занять абонементом на 5 місяців можливим є повернення 50% вартості НЕВІДВІДАНИХ занять або перерахунок вартості на індивідуальні уроки.

6.4 При купівлі курсу у запису, вартість не повертається.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказанному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору.

  1. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке повне або часткове невиконання зобов’язань викликане, виникненням і дією обставин форс-мажору і їх наслідків.

8.2. Обставинами форс-мажору (обставинами непереборної сили) є наступні обставини, які можуть утворитися в результаті непередбачених і виняткових за характером подій: повінь, пожежа, землетрус або інші стихійні біди, страйки, оголошена або фактична війна і інші подібні події, і безпосередньо вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору.

8.3. Сторона, яка зіткнулася з якими-небудь обставинами форс-мажору, внаслідок чого утворилася неможливість виконання нею зобов’язань, прийнятих на себе за цим Договором, зобов’язана вжити заходи по максимальному зменшенню негативної дії цих обставин для інших Сторін цього Договору.

8.4 В разі виникнення форс-мажорних обставин, внаслідок чого утворилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, Виконавець, зобов’язується надати альтернативну форму надання послуг (відеокурс, групове навчання) у той формі, яка можлива у Виконавця та якщо це дозволяють форс мажорні обставини. Виконавець має повідомити Замовнику про настання форс-мажорних обставин та альтернативну форму надання послуг у формі e-mail листа на адресу, яка була вказана Замовником при реєстрації на сайті. Замовник має право протягом 5 календарних днів, після отримання e-mail листа написати усі свої побажання, щодо альтернативної форми отримання послуги (час заняття, рівень занять інше).

9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Індивідуальні уроки:

Термін дії абонементу на 2 заняття 12 днів

Термін дії абонементу на 10 занять 45 днів

Термін дії абонементу на 40 занять 164 дні

Активацією абонементу вважається перше заняття.

Після визначеного терміну уроки списуються з балансу, незалежно від того, чи були використані студентом або ні.

9.2 Термін дії пакетів групового навчання.

Як тільки група, яка була обрана студентом, почала навчання, оплата за групу вважається активованою, незалежно від того, чи відвідував студент заняття чи ні.
Термін дії абонементу на 8 занять-1 місяць
Термін дії абонементу на 40 занять- 5 місяців

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ФОП Тетьора Анастасія Миколаївна

Код отримувача: 3473506288

Назва Банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача IBAN: UA763052990000026009020101198

Валюта: UAH

ФОП Кошалко Світлана Миколаївна

Код отримувача:

3329211408

Рахунок отримувача:

UA713052990000026001000123343

Назва банку:

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

 

Меню